Elérhetőségek

9700 Szombathely,
Kodály Zoltán u. 37
Telefon: +36-305840777
E-mail küldése

Hírek

2015. április 26., 18:212014 évi beszámoló

A Szent Kereszt Lelkészség köré 21 éve szerveződött a szombathelyi Kolping Család, a testvérváros Kaufbeuren és Horváth József atya, pápai prelátus hathatós közreműködésével, aki a prézesi funkciót is ellátta. Első világi elnökünk Körmendy Tamás, nagyon jól vezette csoportunkat. Kialakította tevékenységünket, programjainkat, és szinte súrolta a lelki vezető fogalmát. Sajnos egészségi állapota miatt nem tudta tovább vállalni az elnöki teendőket, így helyette új elnököt választottunk Kőszegfalviné Pajor Klára személyében, de vele együtt az elnökségi tagok személyében is történt változás. elnökhelyettes Lászlóné Patay Judit, titkár Lajosné Dr. Pere Hedvig lett. József atya – is nyugdíjba vonult – és helyette Gaál Sándor atya lett a prézesünk.
Jelenlegi taglétszámunk 42 fő. Minden hónap 1. keddjén tartjuk összejöveteleinket, amit mindig a Kolping imával kezdünk, és a Kolping énekkel fejezünk be. Prézes Atya minden alkalommal meglátogat bennünket, és a katolikus kultúrkör aktuális témáit fejti ki, melyek számunkra mindig lelki feltöltődést jelentenek. A találkozókon fontosnak tartjuk az önképzést, ezért igyekszünk a megbeszélendő dolgok mellett komoly előadásokat is szervezni, melyek tudásunkat bővítik. Ilyen volt például áprilisban, amikor Lászlóné Patay Judit tartott előadást a család – párkapcsolatok dinamikájáról. Júniusban megnéztük a Fekete Madonna zarándokvonaton készült DVD-t.
A csoport tagjai igyekeznek Kolping Adolf szellemében élni és programjaikat ezen a vonalon megszervezni. Komolyság és vidámság, egymás becsülése jellemzi a csoportot.
Január 25-én 5 fő részt vett a Körmendi Kolping bálon, február 15-én a saját hagyományos Kolping bálunkat tartottuk, melyen részt vett Szombathely Megyei Jogú Város civil ügyekért felelő tanácsnok asszonya és csoportunknak átadta az Önkormányzat Díszoklevelét az 1993 óta végzett áldozatos tevékenységünk elismeréséül.

Tagjaink sokat zarándokolnak. A Mária út egyes szakaszait többen bejárták. Április  25-30 között 14 fő utazott el Rómába a két pápa szentté avatására.  Kis erdélyi  úton a Csíksomlyói pünkösdi búcsún is többen vettek részt, melynek lelkes szervezői és lebonyolítói Sándor Endre és Szilvágyi Sándor. Május 10-én napfényes időben a Miród- forráshoz zarándokoltunk, ahol  Sándor Atya   celebrált szabadtéri misét.

 

Augusztusban a körmendi Kolping Család Maria Weinbergi  (Pinkakertes)  zarándoklatán is többen részt vettek.   Rendszeresek a kőszegi túrák is, mely legutóbb októberben volt. A túrák  fizikai és lelki élményt nyújtanak,  mint  Október 11-én Budapesten a szépen felújított Bazilika, Sziklatemplom, Mátyás templom megtekintése. Ezen az idegenvezetést tagjaink vállalták magukra, amire jól fel kellett készülni.
Április 5-én   részt vettünk   Kolping Adolf ereklyéjének jelenlétében az  Országos lelki napon  a Veszprémi Hittudományi Főiskolán. Fodor Balázs, várpalotai plébános és prézes, emlékeztette a megjelenteket Adolf Kolpingra, az alapítóra.  Az elmélkedések után a szentmisét az Árpád-házi Szent Margit-templomban Márfi Gyula érsek a jelen lévő prézes atyák koncelebrálásával mutatta be.
Részt veszünk a  Régió, illetve az országos Kolping Szövetség programjain. 
Május 17-én a Szövetség Közgyűlésén vettünk részt.
Május 24-én a Veszprémi Kulturális találkozón  Lászlóné Patay Judit Kolping testvérünk vezetésével énekkarunk nagy sikert aratott. Erről  a Kolping újságban a következő kis cikk jelent meg: 
„A Szombathelyi Kolping család egészen újszerű összeállítással készült! Századokat átívelő zenés irodalmi utazás résztvevői lehettünk. A Szent Család betlehemi áhítatától – hiszen minden ott kezdődött! a római Szent Péter térig ívelt a zene, vers összekötő szöveg. A virágének, a 18. századi diákdalok: szerelem, bor, vigasság, vagy Händel: Örvendj világ c. kórusműve egyforma biztonsággal szólt a kórul előadásában. A zongora, fuvola, cselló és hegedű nagyszerű együttest alkotott akár kísért, akár önállóan szerepelt. Az egyik legsikeresebb, legszínvonalasabb előadásnak tapsolt a lelkes közönség!”
Az énekkar alakulásánál Darvas Zsolt bábáskodott, melyet ezúton is  köszönjük neki.  Hasonló sikerrel adott az énekkar december 6-án adventi koncertet   a Kálvária templomban. 
Szeptember 12-én   Köves  atya elhozta a Kolping ereklyét, melyen a körmendi és a lentiszombathelyi  Kolping családok képviselői is részt vettek. 

 


« Vissza az előző oldalra!

Szombathely -Oladi Kolping Család - Magyar