Elérhetőségek

9700 Szombathely,
Kodály Zoltán u. 37
Telefon: +36-305840777
E-mail küldése

Hírek

2023. július 14., 10:07Kolping családok közös zarándoklata

Kolping Családok közös zarándoklata a közösségépítés jegyében.

Kolping Családok közös zarándoklata a közösségépítés jegyében.                                                                          Mai társadalmunkban különösen fontos az emberi, közösségi, családi kapcsolatok ápolása. Szombathely - Oladi Kolping Családunk régóta baráti kapcsolatokat ápol a Lentiszombathelyi Szent Katalin, és a Körmendi Kolping Családokkal. Azért, hogy tovább erősítsük a valláson alapuló kapcsolatainkat, előző  vezetőnk Kőszegfalviné Pajor Klára, pályázatot adott be,  a tagsággal egyetértésben,  a Magyar Kolping Üdülési Alapítványhoz, egy tervezett közös zarándoklat anyagi segítését kérve. A terv az volt, hogy imádságos lelkülettel meglátogassunk két gyönyörű apátsági templomot, monostort, együtt imádkozzunk prézeseink lelki vezetésével, és tovább erősítsük a Kolping családok közti barátságot. További célunk volt, hogy megismerjük  ezeknek a szent helyeknek a történelemben elfoglalt múltját, létrejöttét. Szerettünk volna részt venni egy szentmisén  a szép templomok egyikében,  gyönyörködni a gondosan felújított épületek,  festmények, szobrok,  könyvek, miseruhák, kelyhek és egyéb tárgyak szépségében.   Örömünkre az Alapítvány megítélte számunkra a támogatást, s ez a zömében nyugdíjas tagság számára hathatós segítség volt. Útvonalunk a következőképpen alakult:  Szombathely - Körmend -  Zirc Bakonybél -  Veszprém - Márkó - Körmend - Szombathely. A lentiszombathelyiek Körmenden csatlakoztak hozzánk. Lelki vezetőnk Gaál Sándor plébános úr szeretett, és tisztelt prézesünk. Velünk tartott még Lendvai Zoltán plébános úr, aki most otthon hagyta gördeszkáját, a lentiszombathelyi Szent Katalin  Kolping Család prézese, és Kaszás Csaba káplán úr, mint a Körmendi Kolping család kísérője. Útunk közben Zoltán atya lelki elmélkedésétől feltöltődve, rózsafüzért imádkozva   érkeztünk meg a Ciszterci Rend Zirci Apátsága  templomához. Csoportunk a templomot, a könyvtárat és a nagytermet látogathatta meg.                                                                                            A zirci templomban Kiss Péter ciszterci szerzetes volt az idegenvezetőnk. Mesélt a templom keletkezésének történetéről, elbeszélte, milyen bibliai jeleneteket láthatunk a templom belsejében, a képeken, szobrokon, domborműveken. .Néhány mondattal kitért a ciszterci szerzetesi közösségre is. Később a műemlék könyvtárban megcsodálhattuk az értékes könyveket, a nagyteremben az európai hírű intarziás berendezést. Két glóbusz található itt egyik az égboltot, a másik a földgömböt ábrázolja. Ezeket Magyarország legrégebbi glóbuszaiként tartják nyilván.                                                                       Az apátság történetével az Egyháztörténeti kiállítás ismerteti meg a látogatót. Az apátság azért épült, hogy a szerzetesek majd imádkozzanak a királyért. A korabeli vatikáni levéltári anyagok is kiemelik Zirc jelentőségét a fontos pápai megbízások terén. A 14. században hanyatlásnak indul a rend a pestisjárvány miatt. 1541 - ben a törökök elfoglalták Budát, Zirc is a kezükre került.  Az apátság javait, könyvtárát, levéltárát, felszereléseit szétrabolták. Az elhagyott épületek romlásnak indultak. 1662-ben kérik a ciszterciek a rend, és birtokaik visszaállítását a királytól. Mivel akkor csak magyar állampolgár tarthatott igényt egyházi javakra, a soproni Újfalusy Márton szerzetesi fogadalmat tett a lilienfeldi ciszterci apátságban. Így 1660-ban I. Lipót kinevezte őt zirci apátnak.  1711-1718-ig 13 nagy, és 15 kisebb ház épült a Bakonyban.  A szerzetesek boltozatos pincével, kápolnával rendelkező 3 szobás házakba költöztek, átmenetileg és biztonságból. Regnard Gergely az új apát 1726 -ban Zircre látogatott. Kijelölte a monostor és a templom helyét. Az alapkő letétele, és felszentelése 1727.03.12- én történt. Ezután óriási építkezés vette kezdetét. Először a monostort, majd 1732-ben a templomot kezdték építeni.  1754-ben orgona kerül a kórusra. A cisztercita apátságok közül egyedül Zirc lett jelentős. Jelenleg a ciszterci rend magyarországi központja. Értékeit sikerült megőrízni. Többször is felújították a festményeket, és a templombelsőt. A szovjet rendszer 1945-ben megfosztotta a rendet birtokaitól, 1948-ban iskoláitól, 1950 - ben összes rendházázól és ingatlanától.         1982-ben az állam megengedte, hogy megünnepeljék a Zirci Apátság alapításának 800-adik évfordulóját. Ekkor a templom Bazilika Minor, Nagyboldogasszony templom rangra emelkedett. Engedélyezték, hogy Kerekes Károly, akit a Szentszék zirci apáttá nevezett ki, 1987-ben külföldön letegye fogadalmát. 1989-ben végre a szerzetesek újraindíthatták életüket, majd a zirci apátság visszavette régi gimnáziumait.

Útunk következő állomása Bakonybél volt. Itt megtekintettük a Szent Maurícius Monostort és Templomot, s a látványműhelyeket. A hely már az őskorban is lakott volt , amint azt a leletek is tanusítják. Az apátságot 1018- ban alapította Szent István király Günter bajor remete tanácsára, aki akkoriban a királyi udvarban tartózkodott. Günter anyamonostora Niederaltaichban volt. A bajor monostor védőszentje Szent Maurícius volt.  Az ő oltalma alá helyezték a bakonybéli bencés monostort is. Günternek a király király megengedte, hogy a Bakonyba vonuljon vissza remete életét folytatni, így Günter 1030-ig remetéskedett a monostor közeli erdőkben, Később az apáti címet viselők elhanyagolták a monostort, de a birtok jövedelmeiből éltek. Az épületeket elhanyagolták, a szerzetesi fegyelem megrendült. Ezután  1510- ben a pannonhalmi apát egységbe szervezte a bencés apátságokat, de ezt megtörte a török  hódítás A jelenlegi monostort 1749-ben kezdték építeni 1780 - ban II. József  haszontalannak nyilvánított néhány szerzetesrendet, vagyonukat elvette, így megszűnt a szerzetesi élet Bakonybélben. 1802 – ben I.Ferenc újra engedélyezte a rend működését, feltétele volt, hogy a rend vállaljon részt a középfokú oktatásban.

A béli monostorban leginkább lelkipásztori tevékenységet végeztek a szerzetesek. A II. világháború utáni kommunista hatalom két rendházat hagyott meg, Győrben és Pannonhalmán. A többi rend birtokait államosították.1950- ben Bakonybélt el kellett hagyni a szerzeteseknek.1998 –ban a pannonhalmi vezetés Bakonybélben visszaállította a monasztikus életet.

Zarándoktársaink közül néhányan részt vettek a liturgián a templomban. A többiek ismét a szállásra mentünk, majd vacsora után a gyönyörű szálláshely környékén tettünk sétát, mások kigyalogoltak a falun kívül lévő Szentkúthoz. Kápolnájának környéke 2009 óta Veszprém megye hét természeti csodájának egyike.  Közben alkalom nyílt baráti beszélgetésekre, baráti kapcsolatok ápolására.


« Vissza az előző oldalra!

Szombathely -Oladi Kolping Család - Magyar