Elérhetőségek

9700 Szombathely,
Kodály Zoltán u. 32
Telefon: +36-20/286-5806
E-mail küldése

Hírek

2015. november 03., 19:00Magyaródy Szabolcs előadása a szombathelyi Kolping Akadémián

A szombathelyi Kolping Család vendége volt 2015. november 3.-án az új oladi közösségi házban Magyaródy Szabolcs, Kanadában élő91 éves hazánkfia, kettős állampolgár.
Arra áldozta életét munkaközösségével együtt, hogy jó magyarként a Magyarországról sok helyütt alkotott negatív és hamis történelmi ismereteken nyugvó képet megváltoztassa.
Számos könyve, cikke jelent meg e témakörben, ezekben elemezte a magyarság napi és sorsfordító eseményeit. Ugyan már mintegy 67 éve külföldön él, magyar identitását nem vesztette el, és kitartóan, ma is imponáló szellemi frissességgel végzi áldozatos, sziszifuszi munkáját. Mondhatnánk, csepp ez a tengerben, de tevékenysége mégis olyan, hogy képes megváltoztatni véleményeket igaztalan vádakról, de legalábbis kételyeket képes ébreszteni. Azt hiszem, ha lassan is, de eléri célját.
Valós, objektív történelemszemléletet sugárzó gondolatait több nyelvre, elsősorban angolra lefordították, de különös figyelmet szentelt az I. és II. világháború utáni utódállamokra, ezért művei megjelentek szlovákul, románul szerbül, sőt ruszinul is.
A könyvkiadót a kanadai magyar diaszpóra támogatja.
Egyetemek, kutatóintézetek, média könyvtárak, diplomáciai képviseletek ez idáig több mint 100 ezer könyvet és CD-t kaptak a kiadótól ajándékba.
Magyaródy Szabolcs többek között a „Pro Patria in exteris” emlékérem, továbbá a Magyar Örökség díj kitüntetettje.
Honlapján, a Corvinus Library-n (www.corvinuslibrary.com) keresztül kapcsolatban van a világ nagy részével, így információi széleskörűek. Emellett a kanadai Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösség vezetője is.
Az oladi templomban a 18.00 órai szentmisét prézesünk, Gaál Sándor Atya tartotta, melyen megemlékezett a Kolping Család elhunyt tagjairól is. Ezután az oladi új közösségi ház előadótermében hallgattuk meg vendégünk, Szabolcs Bá’ előadását.
Ebben a globalizáció problematikájával foglalkozott, a globális világ kialakításán szorgoskodó erőkről, a nemzetállamok esetleges eltűnéséről és az ezt megakadályozni akaró állandó éberségről és ellenállásról.« Vissza az előző oldalra!

Szombathely -Oladi Kolping Család - Magyar