Elérhetőségek

9700 Szombathely,
Kodály Zoltán u. 32
Telefon: +36-30/6195514
E-mail küldése

Hírek

2019. május 26., 05:27Megemlékezés az Oladi hősi emlékműnél

A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért.

1917-ben a magyar országgyűlés törvényt alkotott. „E törvény arról szólt, hogy minden település, ahol hadviselt emberek éltek és ahol sokan áldozták fel életüket a hazáért a Nagy Háborúban, az ő emlékükre készítsenek egy márványtáblát” Szombathelyen elsőként az oladiak állítottak ilyen emlékművet 1921-ben.

A vallási élet a trianoni békekötés után a magyarság számára lelki kapaszkodót is jelentett. Klebelsberg Kunó oktatási és vallásügyi miniszter mindent elkövetett, hogy a romokban heverő országban a megújhodás egyetlen lehetőségét, az oktatást, a tudást mindenki számára elérhetővé tegye. Hozzá társult Prohászka Ottokár püspök mozgalma is, mely az ifjúság keresztény és erkölcsös felemelkedéséért küzdött. Így adva volt a táptalaj a különféle vallási egyletek, körök, köztük a katolikus leány és ifjú egyletek megalapításának és működésének is. Az oladi egyházközségben sem volt ez másként. Rácz Ferenc (1920) levele a Püspöki hivatalhoz az oladi legényegylet megalakításáról tudósít, s egyben kéri engedélyezését. A válasz a levél hátoldalára íródott: "Oladi legényegylet alapszabályai jók."

A mécsesek és a bennük pislákoló gyertyaláng is azt bizonyítja, hogy az áldozatok leszármazottai nem felejtenek. „Nekünk nincs más feladatunk, mint hogy tiszteljük a hőseinket. Aki nem ismeri a múltját, az tévelyeg a jelenében, és aki tévelyeg a jelenében, az nem tudja megtervezni a jövőjét.
Az áldozatok leszármazottai is részt vettek az eseményen. Tóth Miklósné már csak hallomásból ismerte nagymamájának öccsét, Németh Mihályt, aki az első világháborúban veszítette életét. Apai nagybátyját, Szakonyi Ferencet pedig a doni katasztrófa során érte a halál. Mindkettejük neve szerepel a hősök névsorában. Tóth Miklósné nagymamájával és édesanyjával is rendszeresen látogatta az emlékhelyet, és manapság is virágcsokrot helyez el az emlékmű tövében a rokonok áldozatvállalása előtt tisztelegve

Egy mécses imbolygó lángja;
egy néma fedetlen fõhajtás;
részvét és mélységes tisztelet!
A magyar nemzet fiai
soha nem hunyhatnak szemet
Hõseink dicsõ tettei felett!
« Vissza az előző oldalra!

Szombathely -Oladi Kolping Család - Magyar